פרטי ההצגה

סאטירה משעשעת על מוסד הנישואין העומד להתמוטט ברגע שתשתיתו, הלא היא תעודת הכתובה, הולכת לאיבוד באחת המגירות...

גיבורי המחזה הם אלימלך השרברב ואישתו שיפרה, יוצאי קיבוץ, המגלים לאחר 25 שנה שאולי הם לא התחתנו מעולם... קורבנו האמיתי של הגילוי הוא בתם איילה, השואפת להתחתן עם רוברט, נצר למשפחת רבנים מיוחסת. אולם גם זוג ההורים עצמו מגיע למשבר משפחתי, המביא אותו אל סף הגירושין.

עובד פלחה צעיר מקיבוצו של אלימלך ושכנה טובת לב משתלבים במערבולת מבדרת...

 

בהשתתפות

אלימלך ניר מנקי

שפרה ענת זמשטייגמן / מיכל אטלס

יפה פזית ירון מינקובסקי / יעל פרימר

בוקי מיכאל גמליאל

איילה דניאל היב

רוברט טל וייס / גיא גבל

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים