תמונת מופע: בנצי

בנצי

תאריך אולם מחיר

פרטי ההצגה

על-פי הסיפור אלמר (Elmer) מאת דיויד מק''קי.

סיפורו של בנצי - פיל שנולד צבעוני והיה שונה מכל חבריו הפילים, האפורים הרגילים...
כולם צחקו איתו וממנו, אך הוא הצטער על היותו שונה! יום אחד כשהתפלש בפירות היער, שנשרו מן העץ, הפך להיות אפור כמו כל הפילים האחרים ושמח על כך מאוד... חבריו הפילים שלא הכירוהו, נעצבו מאד על העדרו. לבסוף הבין בנצי, כי עצם היותו שונה הופך אותו למיוחד!
לגילאי 9-3
 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים