תמונת מופע: אריאל vs סלים

אריאל vs סלים

תאריך אולם מחיר

פרטי ההצגה

שני המנצחים ינגנו תפקידי סולו ברמה גבוהה, אשקר יבצע את הקונצ'רטו השני לפסנתר של בטהובן, וצוקרמן ינגן את
הקונצ'רטו לחליל צד ולתזמורת מיתרים של ברדנשווילי.
יוזף היידן: סימפוניה מס' 85 , "המלכה"
לודוויג ואן בטהובן: הפתיחה של "קוריאולן"
לודוויג ואן בטהובן : קונצ'רטו לפסנתר מס' 3
לודוויג ואן בטהובן : סימפוניה מס' 4
אריאל צוקרמן מנצח וסולן )חליל( -
סלים עבוד אשקר מנצח וסולן )פסנתר(

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים